Virksomhederne tager gerne et socialt ansvar – og det betaler sig

_ANS3195.jpg

DE FAGLIGE ORGANISATIONER BAKKER OP - KLAP har etableret landsdækkende aftaler med HK og 3F, som begge bakker op om KLAPs måde at skabe skånejob på. HK og 3F dækker i dag omkring 90% af det faglige område inden for KLAPs virksomhedsnetværk.

Virksomhederne i KLAPs netværk støtter stærkt op om det sociale ansvar over for KLAPmedarbejderne. Og KLAPs skånejob er også forretningsmæssigt bæredygtige for virksomhederne.

Med et skånejob betaler virksomheden den timeløn, som arbejdet reelt er værd for virksomheden. Dermed kan en ansættelse hurtigt aftales og sættes i værk uden unødigt bureaukrati. Det sætter virksomhederne pris på.

KLAPs jobkonsulenter støtter virksomhederne ved at sørge for et velfungerende og realistisk jobmatch mellem kandidaten og den jobfunktion vedkommende skal varetage i virksomheden.

Før hver ansættelse bliver der indgået en aftale mellem medarbejderen og virksomheden, hvor der er enighed om hvilke skånebehov, der vil blive taget hensyn til i ansættelsen. 

Jobbet er klar - kandidaten vælger selv
KLAP arbejder tæt sammen med større landsdækkende virksomheders HR-afdelinger for at skabe en præcis og realistisk beskrivelse af job, som nye KLAP-medarbejdere kan udfylde. Herefter slås jobbet op på jobnet.dk. Der er altid min. 200 ledige KLAP-job på jobnet.dk

Kandidaten får på den måde et klart, tydeligt og letforståeligt billede af de arbejdsopgaver et job indeholder. Og kan selv vælge, hvilket job han eller hun ønsker.

Metoden giver stor tilfredshed hos alle parter. Virksomhedens behov er i centrum og kandidaten ved, at sådan er virkeligheden på arbejdsmarkedet.

  • KLAP har med denne metode skabt et tæt samarbejde med et netværk af mere end 20 store, private virksomheder og offentlige organisationer som har sagt ja til at hjælpe borgere med kognitivt handikap i støttet beskæftigelse.
  • KLAPs virksomhedsnetværk beskæftiger samlet over 250.000 ansatte, og  potentialet for yderligere skånejob er mellem 5.000 og 8.000 job.
  • KLAP-samarbejdet er skrevet ind i flere af virksomhedernes overordnede CSR-politikker.
  • KLAP skaber 3-5 nye større virksomhedsaftaler om året.
Content arrow
Bistro Quick Food.jpg Analyser KLAP KLAP III udløber med udgangen af 2017 - derfor er det tid til evaluering. Hvad er gået godt? Hvad er ikke gået så godt? Hvad kan vi gøre bedre? Se mere...
Content arrow
Facebook-Logo.jpg KLAP på Facebook

Følg KLAP på Facebook

Se mere...
Content arrow
Virksomheder280217_2.jpg Virksomheder i KLAP

Her kan du se og læse om de landsdækkende virksomheder, som KLAP samarbejder med.

Se mere...
Content arrow
Foreninger.jpg Samarbejdende organisationer

Her kan du se og læse om de handicaporganisationer og andre organisationer, som KLAP på nuværende tidspunkt samarbejder med.

Se mere...
Content arrow
Persondata information