Samarbejdende organisationer

Foreninger.jpg

Her kan du se og læse om de handicaporganisationer og andre organisationer, som KLAPjob på nuværende tidspunkt samarbejder med.

Castberggård Job– og Udviklingscenter

Castberggård Job- og Udviklingscenter og KLAPjob har indgået et samarbejde, som har til formål at skabe skånejobs for førtidspensionister, der er døve eller har et høretab.

Castberggård Job- og Udviklingscenter arbejder med en specialiseret beskæftigelsesindsats for døve og personer med høretab, mens KLAPjob hvert år etablerer 500 skånejob til mennesker på førtidspension, som ønsker at komme ud på arbejdsmarkedet under særlige vilkår.

At KLAPjob og Castberggård Job- og Udviklingscenter nu vil arbejde sammen er godt nyt til alle førtidspensionister, som er døve eller har et høretab, fortæller Holger Jensen, der er leder af Castberggård Job- og Udviklingscenter.

- Vi er sat i verden for at hjælpe til med at forbedre beskæftigelsen for døve og personer med høretab. Netop derfor er vi meget glade for samarbejdet med KLAPjob, fordi det giver døve og personer med høretab på førtidspension mulighed for at få et job og nyt indhold i tilværelsen.

Ny målgruppe for KLAPjob
KLAPjob har i alt 11 jobkonsulenter fordelt over hele landet, som har til opgave at skabe jobmatch for den enkelte. Nu skal KLAPjob-konsulenterne lære to nye målgrupper at kende – og det ser de frem til, forklarer Claus Bergman Hansen, der selv er projektleder og virksomhedskonsulent.

- Hos KLAPjob er vi enormt glade for at have indgået et samarbejde med Castberggård. Vi glæder os til at lære to nye målgrupper bedre at kende, og være med til at støtte døve og personer med høretab i at komme ind på det ordinære arbejdsmarked, siger Claus Bergman Hansen.

Det nye samarbejde mellem KLAPjob og Castberggård Job- og Udviklingscenter træder i kraft torsdag den 1. november 2018.

ADHD-foreningen

ADHD-foreningen arbejder for at forbedre forholdende for mennesker med ADHD og deres pårørende. Vi er en medlemsorganisation med ca. 6.500 medlemmer, men vi arbejder for alle med ADHD.
En vigtig del af ADHD-foreningens arbejde er at sprede viden om ADHD til mennesker med ADHD, deres familier, de professionelle, som i deres arbejde møder mennesker med ADHD, samt til befolkningen generelt.

> Læs mere på adhd.dk

Dansk Epilepsiforening

Dansk Epilepsiforening er en frivillig forening, der varetager de i alt 45.000-55.000 danskere med epilepsis og deres pårørendes interesser. Vi arbejder for, at personer med epilepsi får den bedst mulige behandling og ikke begrænses i hverdagen.
Dansk Epilepsiforening tilbyder bl.a. rådgivning, oplysning, kurser, netværk og informatører.

> Læs mere på epilepsiforeningen.dk

Hjernesagen

Hjernesagen er en privat landsdækkende forening for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen, deres pårørende og andre interesserede. Hjernesagen arbejder blandt andet for at forebygge at mennesker rammes af blodprop eller blødning i hjernen, at sikre bedst mulig behandling og genoptræning af ramte, at sikre bedst mulig støtte til de ramte og deres pårørende.

> Læs mere på hjernesagen.dk

Landsforeningen LEV

LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede - dannet i 1952.

Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca. 10.000 medlemmer og andre interesserede. LEVs årlige landsindsamling - Forglemmigej-dagen - finder sted den sidste fredag i august. LEV modtager desuden offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter.

LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende.

> Læs mere på lev.dk

Muskelsvindfonden

Muskelsvindfonden er en forening skabt af mennesker med muskelsvind for at styrke alle, der har muskelsvind inde på livet.

Vi arbejder for, at mennesker med muskelsvind og deres familier skal kunne leve et aktivt liv som del  af samfundet, og samfundet på sin side værdsætter mangfoldigheden.

Vores aktiviteter finansieres blandt andet af Cirkus Summarum og Grøn Koncert.

Sådan gør vi:

 • Vi arbejder politisk for at skabe de bedst mulige rammer og vilkår for mennesker med et handicap
 • Vi skubber til fordomme gennem vores frivillighed og vores eventplatforme
 • Vi skaber debat
 • Vi styrker mennesker med muskelsvind – både børn, unge, voksne og gamle – og deres familie til et aktivt liv gennem medlemsaktiviteter, -projekter og rehabilitering
 • Vi påvirker holdninger ved at gøre mennesker med muskelsvind synlige – som mennesker

> Læs mere på muskelsvindfonden.dk

Spastikerforeningen

Spastikerforeningen er en privat handicappolitisk interesseorganisation, hvis hovedformål er at forbedre forholdene for de 10.000 mennesker, der i Danmark lever med cerebral parese (spastisk lammelse).

Spastikerforeningen blev oprettet den 30. oktober 1950 og har i dag cirka 4000 medlemmer.

Formålet søges fremmet blandt andet ved:

 • at arbejde for styrkelse af behandlingsmuligheder, forebyggelse og forskning på området
 • at arbejde for social tryghed, undervisnings/beskæftigelsesmuligheder og hensigtsmæssige bolig-, pleje- og støtteforhold
 • at støtte, vejlede og rådgive medlemmerne efter individuelt behov
 • at udbrede kendskabet til og forståelsen for cerebral parese (spastisk lammelse)
 • at deltage i nationalt og internationalt samarbejde

> Læs mere på spastikerforeningen.dk

SUMH

Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Vi er en politisk paraplyorganisation for og af unge med handicap. Vi arbejder for et samfund, hvor funktionsnedsættelser ikke bliver handicap. Det gør vi ved at:

 • lave interessepolitisk arbejde
 • gennemføre store sociale udviklingsprojekter
 • uddanne og kompetenceudvikle unge med handicap
 • styrke organisationer for unge med handicap

> Læs mere på sumh.dk

AOF Danmark

AOF laver oplysningsarbejde på både dag - aften og weekendkurser. AOF underviser bl.a voksne ordblinde, i forberedende voksenundervisning og danskuddannelsen. Desuden varetager AOF voksen- og efteruddannelses - opgaver samt vejleder og aktiverer mennesker uden for arbejdsmarkedet. AOF arbejder også internationalt.
AOF er et udviklingsorienteret, kvalitetsbevidst og innovativt oplysningsforbund.

> Læs mere på aof-danmark.dk

ULF

ULF står for Udviklingshæmmedes LandsForbund. ULF er en forening for og af mennesker med udviklingshæmning. Det betyder, at udviklingshæmmede gennem ULF taler på egne vegne – det er os, der er eksperterne i vores eget liv.

ULF står også for: Udvikling, Ligestilling og Forskellighed. ULF arbejder for, at mennesker med udviklingshæmning skal have samme muligheder og rettigheder som alle andre i Danmark. Vi arbejder bl.a. for, at mennesker med udviklingshæmning kommer ud på det ”almindelige” arbejdsmarked, og for at vi kan få en uddannelse, så vi kan blive og føle os klar til arbejdsmarkedet.

ULF har en række lokalkredse, som arrangerer aktiviteter for udviklingshæmmede i lokalområdet samt tager sig af det lokalpolitiske. Vi har en landsformand, som tager sig af det politiske arbejde på landsplan.

Vi har hovedkontor i Vejle. Vores hovedkontor er en ret unik arbejdsplads, for hele administrationen består af udviklingshæmmede og andre med særlige behov, som er ansat i enten job med løntilskud eller skånejob. Vi har ansat nogle ikke-udviklingshæmmede til at hjælpe med nogle af de ting, som vi har behov for hjælp til – fx økonomien og til at lede projekter. Vi laver flere forskellige projekter, for det er en måde, vi kan få indflydelse, og en måde vi kan arbejde med, at vi får samme muligheder og rettigheder, som alle andre i det danske samfund. Der er altid udviklingshæmmede med i vores projekter, så vi kan give vores ekspert-viden.

ULF - sammen er vi stærkest – og vi kan mere, end du tror…

> Læs mere på ulf.dk

Content arrow
Content arrow
Færgen.jpg Idégrundlag Vi har skabt 2700 job til førtidspensionister - vi er klar til at skabe endnu flere! Se mere...
Content arrow