Finansiering

Region Midt.jpg

KLAPjob er finansieret af satspuljemidlerne i 2009, 2011 og 2013

KLAP I: ”Der er afsat i alt 10,5 mio. kr. i perioden 2009-2011 til projekt KLAP (Kreativ, Langsigtet, Arbejdes-Planlægning) fra Landsforeningen LEV, bl.a. til etablering af 80 praktikpladser på det private arbejdsmarked og 40-50 jobs på det private arbejdsmarked for unge udviklingshæmmede pr. år i et antal regioner.”

KLAP II: ”Der er afsat 5.0 mio. kr. i 2011, 5.0 mio. kr. i 2012 og 4.0 mio. kr. i 2013 til gennemførelse af projektet KLAP II – Visualisering af visioner bag lov om uddannelse for unge med særlige behov, som er et initiativ i regi af Landsforeningen LEV. Bevillingen er en videreførelse af udmøntningen af satspuljen fra 2009 til Projekt KLAP  (Kreativ, Langsigtet, Arbejdsplanlægning).”

KLAP III: ”Der er afsat 10,0 mio. kr. hvert af årene 2014-2017 til projektet KLAP III. Projektet gennemføres i regi af Landsforeningen LEV. Projektet har til formål at skaffe personer med f.eks. udviklingshæmning, autisme, spasticitet og erhvervet hjerneskade ind på arbejdsmarkedet ved brug af erfaringerne fra det tidligere KLAP II projekt.”

Content arrow
Virksomheder280217_2.jpg Virksomheder i KLAPjob

Her kan du se og læse om de landsdækkende virksomheder, som KLAPjob samarbejder med.

Se mere...
Content arrow
Foreninger.jpg Samarbejdende organisationer

Her kan du se og læse om de handicaporganisationer og andre organisationer, som KLAPjob på nuværende tidspunkt samarbejder med.

Se mere...
Content arrow