Om KLAPjob

KLAPjob er en indsats under Landsforeningen LEV, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshæmning og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har udviklingshæmning, autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

KLAPjob har aftaler med kommuner, virksomheder og organisationer i hele landet. Vores jobkonsulenter er inddelt i tre store distrikter 'Sjælland, Hovedstaden og Bornholm', 'Syddanmark' og 'Nord- og Midtjylland'.

Vi har skabt 2700 job til førtidspensionister - vi er klar til at skabe endnu flere!

Landsforeningen LEV er en privat landsdækkende forening for mennesker med udviklingshæmning, pårørende og andre interesserede - dannet i 1952.

Det økonomiske grundlag for LEVs arbejde skyldes i høj grad støtten fra foreningens i dag ca. 10.000 medlemmer og andre interesserede. LEVs årlige landsindsamling - Forglemmigej-dagen - finder sted den sidste fredag i august. LEV modtager desuden offentlig støtte i forbindelse med specifikke projekter.

LEV er organisatorisk opbygget af et antal kommunekredse og et antal tilknyttede landsdækkede foreninger, der arbejder for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende.

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II gav i juni 2001 tilsagn om at være protektor for LEV.

Dronning Margrethe overtog dermed protektoratet efter Dronning Ingrid, der var Landsforeningens protektor fra 1966 og frem til sin død i november 2000.

LEVs Landsformand er Anni Sørensen.

Læs mere på LEVs hjemmeside

Idégrundlag

Vi har skabt 2700 job til førtidspensionister - vi er klar til at skabe endnu flere!

Finansiering

KLAPjob er finansieret af satspuljemidlerne i 2009, 2011 og 2013

KLAPjob gør det enkelt at opfylde drømmen om job

        

Content arrow
Virksomheder280217_2.jpg Virksomheder i KLAPjob

Her kan du se og læse om de landsdækkende virksomheder, som KLAPjob samarbejder med.

Se mere...
Content arrow
Foreninger.jpg Samarbejdende organisationer

Her kan du se og læse om de handicaporganisationer og andre organisationer, som KLAPjob på nuværende tidspunkt samarbejder med.

Se mere...
Content arrow