Krav til dig, som vil i KLAPjob

KLAPkonference.jpg

Her kan du læse mere om, hvilke krav der er til at få et KLAPjob.

For at få et job igennem KLAPjob skal du være førtidspensionist og have et kognitivt handicap. Det kan for eksempel være, at du har epilepsi, udviklingshæmning, en hjerneskade, spasticitet eller et andet handicap, der gør, at du har kognitive vanskeligheder.

Desuden skal du være:

  • motiveret for at arbejde
  • i stand til selv at komme på arbejde
  • god til at lytte
  • god til at møde til tiden

Det er alt, hvad det kræver for at få et KLAPjob. Hvis du synes, at et KLAPjob lyder som noget for dig, skal du kontakte den jobkonsulent, der arbejder i dit område.

Praktikperiode
Før du bliver rigtig ansat, skal du være i praktik i en måned. I praktiktiden finder chefen og dig ud af, om du kan lide at arbejde i virksomheden. Sammen finder I også ud af, hvilke opgaver du kan løse - og hvor mange timer om ugen, du skal arbejde. I praktikken bliver der ikke udbetalt løn. Hvis du efter praktikken bliver ansat, er lønnen i udgangspunktet omkring 1/3 af den ordinære mindste løn. Mindstelønnen er forskellig, afhængig af, hvor man arbejder, men mange steder svarer til ca. 40 kroner i timen. I hvert enkelt tilfælde er der en dialog mellem chefen, dig og den faglige organisation på området, der beslutter, hvad lønnen skal være.

Straffeattest
Du skal forud for en ansættelse fremvise en straffeattest.

Ansøgningsskema til KLAPjob

Content arrow
Content arrow
Jobnet.jpg Ledige jobs Her kan du se, hvilke ledige KLAPjob der er i dit lokalområde. Se mere...
Content arrow
Content arrow
Content arrow