Hvad skal der til for at få et KLAPjob?

KLAPkonference.jpg

For at få et job igennem KLAPjob skal du være førtidspensionist og have et kognitivt handicap. Det kan for eksempel være, at du har epilepsi, udviklingshæmning, en hjerneskade, spasticitet eller et andet handicap, der gør, at du har kognitive vanskeligheder.

Desuden skal du være:

  • motiveret for at arbejde
  • i stand til selv at komme på arbejde
  • god til at lytte
  • god til at møde til tiden

Det er alt, hvad det kræver for at få et KLAPjob. Hvis du synes, at et KLAPjob lyder som noget for dig, skal du kontakte den jobkonsulent, der arbejder i dit område.

Praktikperiode
Før du bliver rigtig ansat, skal du være i praktik i en måned. I praktiktiden finder chefen og dig ud af, om du kan lide at arbejde i virksomheden. Sammen finder I også ud af, hvilke opgaver du kan løse - og hvor mange timer om ugen, du skal arbejde. I praktikken bliver der ikke udbetalt løn. Hvis du efter praktikken bliver ansat, er lønnen i udgangspunktet omkring 1/3 af den ordinære mindste løn. Mindstelønnen er forskellig, afhængig af, hvor man arbejder, men mange steder svarer til ca. 40 kroner i timen. I hvert enkelt tilfælde er der en dialog mellem chefen, dig og den faglige organisation på området, der beslutter, hvad lønnen skal være.

Straffeattest
Du skal forud for en ansættelse fremvise en straffeattest.

> Ansøgningsskema til KLAPjob

Content arrow
Facebook-Logo.jpg KLAPjob på Facebook

Følg KLAPjob på Facebook

Se mere...
Content arrow
Virksomheder280217_2.jpg Virksomheder i KLAPjob

Her kan du se og læse om de landsdækkende virksomheder, som KLAPjob samarbejder med.

Se mere...
Content arrow
Foreninger.jpg Samarbejdende organisationer

Her kan du se og læse om de handicaporganisationer og andre organisationer, som KLAPjob på nuværende tidspunkt samarbejder med.

Se mere...
Content arrow
Persondata information